Cập nhật gần nhất vào ngày 02 tháng 01 năm 2014:

  • http://tienhuong.weebly.com/
  • Từ năm 2014, T KHÔNG dùng blog này để liên lạc với các bạn SV. T chuyển sang địa chỉ mới: http://tienhuong.weebly.com/ . Nguyên nhân: Địa chỉ wordpress.com và blogspot bị chặn -> Khó sử dụng trong việc liên lạc với các bạn sinh viên.